ATIK ESUP

Muzikos produkcijos kursai

ATIK ESUP studijoje išmokstama reikiamų techninių be kompozicinių žinių,
siekiant pradėti kurti muziką.